detachering

Verschillen tussen detachering en bemiddeling

Detachering. Bemiddeling. Deze twee termen worden vaak in één adem genoemd. Vrij verwarrend, want ze betekenen ieder iets heel anders. Zowel voor de manier van werken als voor de Belastingdienst. Om je toch wegwijs te maken in de wereld van een ZZP’er leggen de specialisten van Recruitment Backoffice jou in deze blog de grootste verschillen tussen de twee vaktermen uit. Zo kun jij straks onbezorgd aan de slag.

1. De overeenkomst

De verschillen tussen ZZP bemiddeling en detachering hebben te maken met de overeenkomst die er getekend wordt. In het geval van een detachering werk jij als ZZP’er voor het bureau. Zij regelen de facturering en het contract. Vervolgens verhuren zij jou weer aan een opdrachtgever. Bij bemiddeling gaat dit anders. Als ZZP’er sluit jij direct met de opdrachtgever een overeenkomst. Het bureau is hierin geen partij.

2. De inkomsten

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen zijn er tussen detachering en bemiddeling grote verschillen in het type contract. Dit vertaalt zich – zoals verwacht – naar de uitbetaling. Bij een contract met een detacheringsbureau word jij door het bureau uitbetaald. Je factureert daarom het bureau en niet de klant. Om het te betalen bedrag te kunnen verantwoorden, moet je de uren op een vooraf afgesproken wijze bijhouden. Bij een bemiddeling is de opdrachtgever degene die jou uitbetaalt.

3. Vergoeding voor bureau

Bij bemiddeling moet jij – als ZZP’er – het bureau een vergoeding betalen. Zij hebben jou immers aan de opdrachtgever gekoppeld. Vaak vragen zij hier een vast bedrag voor of een percentage van hetgeen dat jij aan de opdracht zult verdienen. Bij detachering hoef je deze vergoeding niet te betalen. Je bent immers de dienst en niet de afnemer. Het bureau krijgt geld door jou uit te lenen, waarvan slechts een deel op jouw bankrekening terecht komt.

4. De eindverantwoordelijkheid

In de voorgaande paragrafen kwamen vooral de financiële verschillen aan bod. Tussen detachering en bemiddeling zit echter nog één belangrijk verschil: de verantwoordelijkheid. Bij een detachering is het bureau verantwoordelijk voor jouw werk. Is de opdrachtgever toch ontevreden? Dan wordt het bureau aangesproken. In het geval van bemiddeling zal hij of zij bij jou aankloppen. Het risico om niet uitbetaald te worden, ligt dan bij jou.