6 december 2021

Wat is de cataloguswaarde auto en hoe belangrijk is ze?

5 min read
auto verzekering

auto verzekering

Ben je van plan om een nieuwe auto te kopen en wil je deze laten verzekeren? Dan zal er door de verzekeraar onder meer worden gevraagd naar de cataloguswaarde auto. Zoals de naam reeds aangeeft betreft het hier de waarde waarvoor de auto in de catalogus van het merk staat opgenomen. Deze waarde is belangrijk omdat ze wordt gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de verzekeringspremie. Daarnaast zal ze ook voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het bedrag waar je aanspraak op kan maken bij een schadegeval. In ieder geval, wil je graag meer te weten komen over de cataloguswaarde van je auto? Dan moet je, je zeker even verdiepen in de informatie die je aantreft hier op deze pagina.

Wat is de cataloguswaarde auto? 

Voor de cataloguswaarde auto geldt dat het de waarde is welke wordt toegeschreven aan je auto. Dit inclusief niet alleen de BTW en de BPM, maar ook de accessoires. Op het ogenblik dat kenteken 1 wordt afgegeven beschikt je auto op dat ogenblik over de cataloguswaarde. Door de verzekeraar wordt er in het bijzonder voor gekozen om de te betalen premie vast te stellen aan de hand van deze cataloguswaarde. Dat is echter niet alles. Ook de zogenaamde bijtelling die je moet betalen wordt bepaald aan de hand van de waarde waar het voertuig in de catalogus over beschikt. Voor deze bijtelling geldt dat ze in de praktijk sterk kan verschillen afhankelijk van het voertuig in kwestie. In principe zal ze ergens zijn gelegen tussen de 4 en 25 procent van de cataloguswaarde. Des te zuiniger de auto is die je hebt aangekocht des te lager de bijtelling. Ook voor de autoverzekering die je gaat afsluiten kan hier overigens een niet onbelangrijk voordeel aan verbonden zijn.

Waarom wordt deze waarde gevraagd door de verzekeraar?

De cataloguswaarde is voor de verzekeraar belangrijk omwille van verschillende redenen. In eerste instantie zal deze waarde worden bepaald om de hoogte van de verzekeringspremie vast te stellen. Des te hoger de cataloguswaarde van het voertuig is, des te meer de verzekeraar logischerwijs zal moeten uitbetalen wanneer er iets met de auto gebeurt. Dat spreekt voor zich. Wanneer je graag wil kunnen rekenen op een voordelige verzekering is het dan ook vooral zaak om geen al te dure auto te kopen. Uiteraard is het zo dat er alleen naar de cataloguswaarde auto wordt gevraagd op het ogenblik dat je van plan bent om je auto te verzekeren door middel van:

  1. Een WA+ beperkt cascoverzekering;
  2. Een WA+ volledige cascoverzekering of een allrisk; 

Bij het afsluiten van louter en alleen de wettelijk verplichte WA-verzekering wordt er geen navraag gedaan naar de cataloguswaarde waar je eigen auto over beschikt. Dat is ook logisch. De verzekeraar zal namelijk nooit overgaan tot het uitbetalen van de schade aan je eigen auto. Dit zorgt ervoor dat het bepalen van de cataloguswaarde dus eigenlijk helemaal niet relevant is. 

Hoe wordt de cataloguswaarde auto bepaald? 

In het merendeel van de gevallen is het zo dat verzekeraars ervoor kiezen om de cataloguswaarde bij het verstrekken van een verzekering af te stemmen op de waarde zoals gekend bij het RDW. Op het moment dat een auto is verkocht zal de dealer aan het RDW alle informatie doorgegeven. Dit geldt eveneens voor de cataloguswaarde auto. Dit werkt in de praktijk prima, alleen kan deze werkwijze uiteraard niet worden toegepast bij auto’s die worden geïmporteerd. In dat geval zal men proberen om de cataloguswaarde te bepalen op het ogenblik dat het voertuig wordt gekeurd. 

Wat is de nieuwwaarderegeling?

De cataloguswaarde auto vormt in de praktijk ook de uitgangsbasis van de zogenaamde nieuwwaarderegeling. Voor mensen die ervoor hebben gekozen om een compleet nieuwe auto te kopen geldt dat zij deze kunnen laten verzekeren door middel van deze speciale regeling. Dit betekent in de praktijk dat er bij een ongeval een uitbetaling plaats zal vinden op basis van de aankoopwaarde van het voertuig. Je moet als verzekeringnemer dan ook altijd in staat zijn om hetzelfde voertuig met het uitgekeerde bedrag terug te kunnen kopen. 

Bovenstaande geldt natuurlijk uitsluitend voor het moment waarop je ervoor hebt gekozen om een nieuw voertuig te kopen. Bovendien moet je er rekening mee houden dat de nieuwwaarderegeling er wel voor zorgt dat de verzekeringspremie die je zal moeten betalen een stukje hoger zal komen te liggen. Heb je de keuze gemaakt om een tweedehandse auto te kopen, maar wil je deze niet laten verzekeren op basis van de dagwaarde? In dat geval kan er worden gekozen voor een zogenaamde aanschafwaarderegeling. Hiervoor is de cataloguswaarde auto niet relevant. Hier hoef je dus in principe geen aandacht aan te besteden.

Besparen op je autoverzekering door te kiezen voor een auto met lage cataloguswaarde

Er zijn best een groot aantal verschillende factoren aan te halen die mee aan de basis liggen van de kostprijs die je moet betalen voor jouw autoverzekering. Eén van deze factoren is natuurlijk de cataloguswaarde auto waarvan sprake is. Dit is een uitermate belangrijke factor waar je als (potentiële) verzekeringnemer altijd bij stil moet blijven staan. Op het moment dat je er reeds voor hebt gekozen om een bepaalde auto te kopen is het natuurlijk te laat. Dan ligt de cataloguswaarde vast waardoor je niet langer kan kiezen voor een meer voordelige auto.

Besparen op de premie die wordt aangerekend voor je autoverzekering door te kiezen voor een lage cataloguswaarde auto is dus zeker mogelijk. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat er ook heel wat mensen zijn die graag gebruik willen kunnen maken van een echt kwalitatieve auto die over een hogere aanschafwaarde beschikt. Betekent dit dat deze mensen niet meer kunnen besparen op de kostprijs van hun autoverzekering? Uiteraard niet. Door het uitvoeren van een eenvoudige vergelijking bij Diks wordt het bijvoorbeeld reeds mogelijk gemaakt om de premie enigszins te drukken. Hoe dan ook heeft de informatie op deze pagina één ding alvast stevig duidelijk gemaakt. De cataloguswaarde auto is van ongelooflijk groot belang, niet in het minst bij het afsluiten van de verzekering voor je voertuig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *